Regulamin Ventus-Trade

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorką i właścicielką strony znajdującej się pod adresem: www.ventus-trade.pl, nazywaną domyślnie w tym oświadczeniu „strona Ventus-Trade”, jest Aleksandra Śniegucka, domyślnie zwracająca się do siebie w trzeciej osobie jako „Autorka” w niniejszej informacji odnoszącej się do polityki prywatności oraz plików cookies wykorzystywanych na stronie o podanym wyżej adresie.

Newsletter

Jako formę dobrowolnej interakcji Autorki z odwiedzającym stronę strona Ventus-Trade użytkownikom jest możliwość zapisania się do „Newslettera” umieszczonego w wybranej sekcji. Przed wyrażeniem chęci dołączenia do grona odbiorców otrzymujących wiadomości zaleca się zapoznanie z poniżej wypunktowanymi informacjami:

 1. Dane podane w treści formularza tj. imię oraz adres e-mail są przetrzymywane w bezpiecznym miejscu dostępnym jedynie dla Autorki;
 2. Treści te wykorzystywane są jedynie w założonych celach oświadczonych w poszczególnych sekcjach możliwych do zapisania się;
 3. W momencie pomyślnego przesłania adresu e-mail do newslettera zostaje przesłana odpowiednia wiadomość potwierdzająca jego zapisanie w bazie;
 4. Wypisanie się z newslettera jest dobrowolne i powinno zostać dokonane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: ventus-trade2020auta@gmail.com [sekcja auta], ventus-trade2020artykuly@gmail.com [sekcja artykuły] zatytułowanej [Wypisanie z Newslettera Ventus-Trade];
 5. W momencie pomyślnego wysłania wiadomości na wyżej wymieniony adres pocztowy imię oraz e-mail zostaną całkowicie usunięte z bazy zarządzanej przez Autorkę;
 6. Po odstąpieniu od oświadczenia można ponownie zapisać się do usługi newslettera Ventus-Trade w identyczny sposób [przy pomocy formularza umieszczonego we właściwej sekcji].

Zapytanie o pojazd

Jako formę dobrowolnej interakcji Autorki z odwiedzającym stronę strona Ventus-Trade użytkownikom jest możliwość wysłania wiadomości bezpośrednio ze strony pozycjonującej aktualnie obserwowany model pojazdu. Przed dokonaniem wyżej wymienionej interakcji należy zapoznać się z poniżej wypunktowanymi informacjami:

 1. Dane podane w treści formularza tj. imię oraz adres e-mail nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez Autorkę;
 2. Wymóg podania imienia jest związany z chęcią zniesienia bariery pomiędzy rozmówcami. Wprowadzenie imienia fałszywego nie będzie skutkowało w żaden sposób na dalszy rozwój podjętej przez użytkownika konwersacji;
 3. Adres e-mail potrzebny jest w celu możliwości odpowiedzi na zadane zapytanie przez użytkownika;
 4. Odpowiedź na adres e-mail nie jest konieczna i zależy od użytkownika. Jeśli zdecyduje się on na inną formę kontynuacji podjętej konwersacji może podać swoją propozycję w treści wiadomości;
 5. Użytkownik ma inne możliwości związane z podjęciem konwersacji odnośnie obserwowanego pojazdu. Są one wskazane w dolnej części strony potocznie nazywanej „stopką”. Należą do nich między innymi numer telefonu, poprzez który można kontaktować się bezpośrednio w rozmowie oraz przy pomocy sms. Informacje można również nabyć dzięki portalom społecznościowym, na których przedsiębiorstwo Ventus-Trade się pozycjonuje, a należą do nich Facebook oraz Instagram;
 6. Innym wariantem związanym z zapytaniem jest możliwość bezpośredniego kontaktu z Autorką strony, która umieszcza odnośniki do swojej osoby za pomocą adresu e-mail, Messenger’a, Instagram’a oraz Facebook’a.

Pliki coockie’s

Autorka ma świadomość istnienia na zarządzanej stronie plików potocznie nazywanych „ciasteczkami”. Służą one do tymczasowego przechowywania elementów na stronie oraz historii odwiedzanych uprzednio witryn. W przypadku wykorzystywania tego rodzaju plików na stronie Ventus-Trade użytkownik powinien zapoznać się z następującymi informacjami:

 • W celu uzyskania jak najlepszego efektu związanego z treścią umieszczaną na stronie Ventus-Trade załączone są dodatki w postaci możliwości śledzenia ruchów użytkownika na stronie;
 • Do pomyślnej realizacji oświadczenia wskazanego w punkcie 1 Autorka wykorzystuje darmowe narzędzie Yandex Metrica. Jest to dodatek umożliwiający śledzenie ruchu użytkownika na stronie. Dzięki tym informacjom dla Autorki staje się możliwe jak najefektywniejsze dopasowanie prezentowanej treści wobec zaobserwowanych zachowań użytkowników na stronie.
 • Umieszczane treści

  Treści prezentowane na stronie Ventus-Trade w większości przypadków tworzone są przez Autorkę, zatem podlegają prawom autorskim. Odnoszą się do nich poniżej umieszczone informacje:

  1. Wszelkie zdjęcia oraz grafiki wykonywane są osobiście przez Autorkę;
  2. W przypadku, gdy grafika nie została opracowana przez Autorkę, zostaje do tego umieszczona odpowiednia informacja określona jako „źródło”;
  3. Artykuły prezentowane w odpowiedniej sekcji są pisane przez Autorkę;
  4. W przypadku, gdy autorem artykułu jest osoba inna niż Autorka zostaje to wskazane w treści;
  5. W przypadku, gdy Autorka, bądź inny autor artykułu posiłkuje się źródłami zewnętrznymi, są one wskazywane w miejscu przypisanym jako „bibliografia”.

  Autorka zastrzega sobie prawo do prezentowanych na stronie treści. W przypadku chęci skorzystania z nich w jakikolwiek sposób, należy skontaktować się z Autorką.

  Komentarze umieszczane w sekcji artykuły

  Dla każdego artykułu zamieszczonego na stronie Ventus-Trade istnieje możliwość komentowania udostępnianej treści.

  Narzędziem wykorzystywanym przez Autorkę do zarządzania sekcją komentarzy jest Hash Over 2.0. Jest to samoobsługowy system komentarzy wykorzystujący język PHP. W porównaniu z innymi tego typu oprogramowaniami umożliwia on umieszczanie anonimowych opinii. Jest to porządana alternaywa dla osób, które nie chcą dzielić się swoimi danymi osobowymi.

  Wykorzystywany system pozwala na zalogowanie się w celu prowadzenia dłużej dyskusji.

  Autorka zastrzega sobie prawo do zarządzania komentarzami użytkowników. W przypadku, gdy jego treść będzie z punktu widzenia Autorki niewłaściwa, natychmiastowo zostanie on usunięty.

  Aktualizacja regulaminu Ventus-Trade

  Autorka oświadcza. iż wyżej wskazane informacje odnoszące się do polityki prywatności oraz ogólnych zasad respektowanych na stronie Ventus-Trade są przez nią osobiście aktualizowane.